Saloma Konsult AB arbetar inom området psykisk ohälsa utifrån egen erfarenhet. Genom bland annat föreläsningar, workshops och projekt vill vi sprida kunskap och öka förståelsen för  hur det kan vara att leva med psykisk ohälsa. Förhoppningen är att kunna påverka och förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa för att Ingen ska behöva må dåligt.

Aktuellt under hösten 2018

Större arbetsområdena för hösten 2018 är:

Samordningsarbetet med Psykisk Hälsa Trelleborg, ett två-veckors evenemang kring psykisk hälsa, är igång. Evenemanget, med många gratis aktiviteter, genomförs vecka 41 och 42, måndag 8 oktober till och med söndag 21 oktober 2018.

Under hösten sker uppföljning av Innovationsverkstad VT 2018 med besök hos verksamheterna som har deltagit vid dem olika workshops.

Pågående redigeringsarbete kring projektet Att hamna mellan stolarna. Ett projekt där verkliga berättelser och exempel av personer som har hamnat mellan stolarna samlas in och visar på konsekvenser som detta kan medföra.

I kalendern, som uppdateras löpande, kan du se mer om vilka evenemang, uppdrag och föreläsningar vi har på gång.