Saloma Konsult AB arbetar inom området psykisk ohälsa utifrån egen erfarenhet. Genom bland annat föreläsningar, workshops och projekt vill vi sprida kunskap och öka förståelsen för  hur det kan vara att leva med psykisk ohälsa. Förhoppningen är att kunna påverka och förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa för att Ingen ska behöva må dåligt.

Aktuellt 2019

Större arbetsområden för 2019 är:

Lägerkoordinatorns efterarbete för Autism Familjeläger pågår.

Löpande arbete inom Allmänna Arvsfonden projekt Inkluderingslabbet.

En uppföljning av Innovationsverkstad kommer att genomföras under hösten.

Pågående redigeringsarbete av Salomas första publikation med skrifter som Loes skrivit under depressiva perioder.

I kalendern, som uppdateras löpande, kan du se mer om vilka evenemang, uppdrag och föreläsningar vi har på gång.