Saloma Konsult AB arbetar inom området psykisk ohälsa utifrån egen erfarenhet. Genom bland annat föreläsningar, workshops och projekt vill vi sprida kunskap och öka förståelsen för  hur det kan vara att leva med psykisk ohälsa. Förhoppningen är att kunna påverka och förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa för att Ingen ska behöva må dåligt.

Aktuellt under våren 2019

Större arbetsområden för våren 2019 är:

Lägerkoordinators arbete inför sommarens Autism Familjeläger har påbörjat.

En uppföljning av Innovationsverkstad arbetas fram.

Samarbetsformer med Allmänna Arvsfonden projekt Inkluderingslabbet är under utveckling.

Pågående redigeringsarbete av Salomas första publikation med skrifter av Loes skrivit i depressiva perioder.

I kalendern, som uppdateras löpande, kan du se mer om vilka evenemang, uppdrag och föreläsningar vi har på gång.