Saloma Konsult AB arbetar inom området psykisk ohälsa utifrån egen erfarenhet. Genom bland annat föreläsningar, workshops och projekt vill vi sprida kunskap och öka förståelsen för  hur det kan vara att leva med psykisk ohälsa. Förhoppningen är att kunna påverka och förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa för att Ingen ska behöva må dåligt. Saloma Konsult AB har också två underavdelningar som ni hittar här; Saloma Entreprenad och Saloma Ekonomi.

Aktuellt 2022

Förberedelser och planering för 2022 års autism familjeläger, som koordineras i uppdrag av Autism och Aspergerförbundet, är igång. Läs mer om Autism familjeläger här.

Arbete som lägerkoordinator genomförs även för Autism och Aspergerförbundet distrikt Skåne, som under 2022 satsar på helgläger för deras medlemmar med diagnos. Läs mer om Skåne autism helgläger här.

En projektansökan, med arbetsnamnet ”Läger Landet Runt”, håller på att utvecklas. Projektet vill lyfta behovet av och genomföra fler autism familjeläger.