Saloma Konsult AB arbetar inom området psykisk ohälsa utifrån egen erfarenhet. Genom bland annat föreläsningar, workshops och projekt vill vi sprida kunskap och öka förståelsen för  hur det kan vara att leva med psykisk ohälsa. Förhoppningen är att kunna påverka och förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa för att Ingen ska behöva må dåligt.

Aktuellt våren 2020

Större arbetsområden just nu är:

Lägerkoordinatorns arbete för Autism Familjeläger 2020 pågår.

Löpande arbete inom Allmänna Arvsfonden projekt Inkluderingslabbet.

Pågående redigeringsarbete av Salomas första publikation med skrifter som Loes skrivit under depressiva perioder.

I kalendern kan du se mer om vilka evenemang, uppdrag och föreläsningar vi har på gång.