Saloma Konsult AB arbetar inom området psykisk ohälsa utifrån egen erfarenhet. Genom bland annat föreläsningar, workshops och projekt vill vi sprida kunskap och öka förståelsen för  hur det kan vara att leva med psykisk ohälsa. Förhoppningen är att kunna påverka och förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa för att Ingen ska behöva må dåligt.

Aktuellt under hösten 2018

Större arbetsområden för hösten 2018 är:

Under hösten sker uppföljning av Innovationsverkstad VT 2018 med besök hos verksamheterna som har deltagit vid våra olika workshops.

I november och december finns det några föreläsningsuppdrag kvar, bland annat öppna föreläsningar i Svedala Att pendla mellan himlen och helvetet. Om att leva med bipolär sjukdom och psykisk ohälsa och Normal, annorlunda eller utomjording? Att leva med Asperger syndrom eller ADHD

Två-veckors evenemanget Psykisk Hälsa Trelleborg har genomförts framgångsrikt och nu pågår efterarbetet.

Pågående redigeringsarbete kring projektet Att hamna mellan stolarna. Ett projekt där verkliga berättelser och exempel av personer som har hamnat mellan stolarna samlas in och visar på konsekvenser som detta kan medföra.

I kalendern, som uppdateras löpande, kan du se mer om vilka evenemang, uppdrag och föreläsningar vi har på gång.