Saloma Konsult AB arbetar inom området psykisk ohälsa utifrån egen erfarenhet. Genom bland annat föreläsningar, workshops och projekt vill vi sprida kunskap och öka förståelsen för  hur det kan vara att leva med psykisk ohälsa. Förhoppningen är att kunna påverka och förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa för att Ingen ska behöva må dåligt. Saloma Konsult AB har också två underavdelningar som ni hittar här; Saloma Entreprenad och Saloma Ekonomi.

Aktuellt 2021

Löpande arbete inom Allmänna Arvsfonden projekt Inkluderingslabbet fortsätter.

Förberedelser och planering för 2022 års autism familjeläger, som koordineras i uppdrag av Autism och Aspergerförbundet, är igång. Läs mer om Autism familjeläger här.

En projektansökan, med arbetsnamnet ”Läger Landet Runt”, håller på att utvecklas. Projektet vill lyfta behovet av och genomföra fler autism

I kalendern kan du se mer om vilka evenemang, uppdrag och föreläsningar vi har på gång. I samband med pandemin finns det för närvarande inte många föreläsningar och workshops.