Saloma Konsult AB arbetar inom området psykisk ohälsa utifrån egen erfarenhet. Genom bland annat föreläsningar, workshops och projekt vill vi sprida kunskap och öka förståelsen för  hur det kan vara att leva med psykisk ohälsa. Förhoppningen är att kunna påverka och förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa för att Ingen ska behöva må dåligt. Saloma Konsult AB har också två underavdelningar som ni hittar här; Saloma Entreprenad och Saloma Ekonomi.

Aktuellt 2021

Löpande arbete inom Allmänna Arvsfonden projekt Inkluderingslabbet fortsätter.

2021 års samtliga tre familjeläger, i samarbete med Autism och Aspergerförbundet, är nu genomförda och det är dags att fokusera på efterarbete/utvärdering samt förberedelser för 2022 års läger.

Pågående redigeringsarbete av Salomas första publikation med skrifter som Loes skrivit under depressiva perioder.

I kalendern kan du se mer om vilka evenemang, uppdrag och föreläsningar vi har på gång.

I samband med pandemin är flera evenemang inställda och många planerade evenemang kommer antingen att genomföras digitalt eller har blivit uppskjutna tills vidare.