Saloma Konsult AB

Med Psykisk Hälsa i Fokus

Saloma Konsult AB arbetar inom området psykisk ohälsa utifrån egen erfarenhet. Genom bland annat föreläsningar, workshops och projekt vill vi sprida kunskap och öka förståelsen för  hur det kan vara att leva med psykisk ohälsa. Förhoppningen är att kunna påverka och förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa för att Ingen ska behöva må dåligt.

Aktuellt Höst 2022

Förberedelser och planering för sommar 2023 Autism familjeläger, ett uppdrag för Autism Sverige, är på gång. Läs mer om Autism familjeläger här.
Ett kort videoklipp om Autism familjeläger spelades in sommaren 2022 och finns att se på Autism Sveriges hemsida, klicka här för att komma till rätt sida.

En projektansökan, med arbetsnamnet ”Läger Landet Runt”, håller på att utvecklas. Projektet vill lyfta behovet av och genomföra fler autism familjeläger.

Arbete som bland annat Brukarrevisor, pedagogisk resurs, föreläsare och konsult sker på timbasis efter behov.