Autism Familjeläger 2023

Autism familjeläger 2023

Autism Sveriges populära familjeläger i Skåne ger tillfälle för hela familjen att åka iväg till en förstående miljö för att njuta av ledighet och träffa andra i liknande situation.

Datum och målgrupper

2023 anordnas läger under 3 veckor:

Vecka 25, Fredag 16 juni – torsdag 22 juni
Läger för barn och ungdomar till och med 20 år med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Hela familjen är välkommen.

Vecka 26, söndag 25 juni – lördag 1 juli
Läger för barn och ungdomar till och med 15 år med autism utan intellektuell funktionsnedsättning*. Hela familjen är välkommen.
*autism utan intellektuell funktionsnedsättning kan beskrivas som ”autism med svårighetsgrad nivå 1” och är jämförbar med tidigare diagnoser Aspergers syndrom eller Högfungerande autism.

Vecka 33, måndag 14 augusti – söndag 20 augusti
Läger för vuxna från och med 21 år med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Hela familjen är välkommen.

Plats: Grottbyn i Höör (Skåne)

Lägret kommer att byta plats till Grottbyn i Höör i mitt Skåne.

Bland skog, sjö och med Skånes djurpark som granne ligger Grottbyns camping. Här finns det naturområden, minigolf, utomhuspool, en stor lekplats och ”Grottbyn”.
Varje familj bor i ett eget Lord of the Rings liknande ”hobbits-rum” eller stuga. Lägerdeltagare har tillgång till en, till lägret reserverat, matsal och samlingslokal med pyssel, pingisbord m.m. Husdjur är tillåtna på hela campingen och i alla rum.

Mer information om Grottbyns camping finns på Grottbyns webbplats (länk öppnas i nytt fönster).

Aktiviteter och upplägg

Vid Autism Sveriges familjeläger ordnas det varje dag utflykter och aktiviteter av lägrets aktivitetsledare. Deltagande i dessa är frivilligt och nästan alla aktiviteter är till för hela familjen. Det kommer att finnas olika utomhusaktiviteter, utflykter, kreativt skapande, djur och naturupplevelser och möjlighet till bad. Möjlighet till pyssel, spela spel och egna utflykter kommer också att finnas.

Autism Sveriges familjeläger är olikt ”kollo”. Alla aktiviteter är frivilliga och dom allra flesta aktiviteter är riktade till alla familjemedlemmar. Aktivitetsledare agerar som fritidsledare och håller i aktiviteter och logistiken. Det är alltid vårdnadshavare eller assistenter som har ansvaret för barnen. Det finns ingen barnpassning på lägret och behövs extra stöd rekommenderar vi att ta med extra vuxna och/eller assistent.

PDF-exempel Aktivitetsschema (länk öppnar PDF-exempel Aktivitetsschema i nytt fönster)
PDF-exempel Informationsblad enskilda aktiviteter (länk öppnar PDF-exempel Informationsblad i nytt fönster)

Anmälan

Anmälningsperioden är öppet från och med torsdag den 29:e december 2022 till och med söndag den 29:e januari 2023. Anmälan till läger sker via ett digitalt formulär. Klicka här för att öppna formuläret som öppnas i ett nytt fönster. Formuläret finns även tillgängligt på Autism Sveriges webbplats (länk öppnas i nytt fönster).

För att delta på lägren måste man vara medlem i Autism Sverige.
Att vara medlem i en lokalförening betyder automatiskt att du är medlem i förbundet.

Om man har problem med digital anmälning kan man ringa lägerkoordinatorn, Loes Vollenbroek på 079 339 20 42, för att tillsammans fylla i anmälningsformuläret.

Priser

Autism Sveriges familjeläger bekostas till största delen av sökta bidrag, fonder och stiftelser. Dessa täcker dock aldrig hela kostnaden för lägren, därav att familjer betalar en deltagaravgift. Priser för läger 2023 är:

Förälder/närstående (från 18 år)/assistent – 4 500 kr/vecka
Person med autism 12 år och äldre (ej förälder) – 3 200 kr/vecka
Syskon 12-17 år – 3 500 kr/vecka
Person med autism och syskon under 12 år – 2 900 kr/vecka

Mat och logi ingår i priset.
De flesta aktiviteter ingår i priset men en del utflykter och aktiviteter har självkostnadspris.

På grund av skillnader i boendestandard blir deltagaravgiften 750 kr lägre per person för deltagare som bor utan tillgång till eget badrum.

Autism Sverige har inga bidrag som kan sökas till deltagaravgiften, men ni kan hitta några tips för att söka bidrag under Finansieringsidan med allmän information om Autism Sverige Familjeläger.

Anmälningsavgift

För att en anmälan ska anses som komplett gäller det att i samband med att du skickar in anmälningsformuläret betala in en anmälningsavgift på 100 kr per person. Avgiften betalas in till bankgiro 952-8555. Ange ”Familjeläger 2023” och familjens efternamn.
Anmälningsavgiften återbetalas ej vid avbokning. Anmälningsavgiften återbetalas endast om ni ej får plats på det läger ni har valt.

Turodning och chans att komma med

Autism Sveriges familjeläger är populära och oftast kan inte alla anmälda få plats, så vi hanterar turordningsregler. Följande turordning tillämpas: familjer som inte tidigare deltagit på Autism riksförbundets familjeläger har förtur, därefter tillämpas turordning efter när man senast deltog och därefter efter datum när den kompletta anmälan inkom. Vid fler anmälningar än antal platser finns det en reservlista med samma turordningssystem. Vid avbokningar kontaktas reservfamiljer enligt plats i kö.

Även om ni nyss har varit med på läger uppmanas ni att anmäla er. Inte endast för att få möjlighet och chans att delta eller komma med som reservfamilj, men även för att uppmärksamma behovet och nödvändighet att få till läger och liknande aktiviteter för målgruppen.

2023 finns det plats till 9 familjer per läger.

Avbokningsregler

Anmälan är bindande. Vid avanmälan på grund av sjukdom betalas hela avgiften tillbaka mot uppvisande av läkarintyg. Vid avbokning av annat skäl senare än fyra veckor innan ankomst behåller vi 75 % av avgiften och vid avbokning av annat skäl senare än två veckor före ankomst behåller Autism Sverige hela avgiften.

Viktiga datum

15 december: Tidningen Autism med notis om familjeläger 2023 kommer ut.

20 december: Information om 2023 målgrupper, ålder, datum, pris och plats kommer att finnas tillgängligt på Autism Sveriges hemsida https://www.autism.se och på den här sidan.

29 december 2022 – 29 januari 2023: Anmälningsperiod, anmälan via digitalt formulär. Klicka här för att öppna formuläret som öppnas i ett nytt fönster. Formuläret finns även tillgänglig på Autism Sveriges webbplats (länk öppnas i nytt fönster).

13 februari 2023: Besked om att anmälda deltagare har kommit med på läger 2023 skickas ut senast måndag den 13:e februari 2023.

Loes Vollenbroek

Kontakt

Lägerkoordinator: Loes Vollenbroek
E-post: familjelager@autism.se
Telefon: 076 295 71 39

Arrangör: Autism Sverige
Hemsida: www.autism.se