Autism Familjeläger

Familjeläger 2022

Sommaren 2022 kommer följande Autism och Aspegerförbundets familjeläger att genomföras:
1. Vecka 26: Söndag 26 juni – lördag 2 juli – Läger för barn till och med 12 år med Aspergers syndrom/autism utan intellektuell funktionsnedsättning och familj
2. Vecka 27: Söndag 3 juli – lördag 9 juli – Läger för barn och ungdomar till och med 18 år med autism och intellektuell funktionsnedsättning och familj
3. Vecka 32: Söndag 7 augusti – lördag 13 augusti – Läger för barn och ungdomar från och med 13 år till och med 18 år med Aspergers syndrom/autism utan intellektuell funktionsnedsättning och famil

Annonsen med mer information och priser kommer i decembers nummer av tidningen Autism.

Anmälning är möjlig från och med måndag 20 december 2021 till och med fredag 21 januari 2022 via digital anmälningsformulär som kommer att finnas tillgänglig på den här sidan.

Information om Autism och Aspergerförbundets familjeläger

Sedan början av 90-talet har Autism- och Aspergerförbundet årligen anordnat familjeläger för sina medlemmar. Dessa sommarfamiljeläger är ett utmärkt tillfälle för hela familjen att åka iväg och tillsammans njuta av ledighet, umgås med varandra och träffa andra familjer i liknande situation. På lägren finns det ledare som varje dag ordnar utflykter och aktiviteter där det är frivilligt att delta.

Aktiviteter riktar sig till hela familjen och några återkommande populära aktiviteter är bland annat grillkväll, utelek, aktivitet med hundar och cykla dressin. Det finns även en samlingsplats för bland annat pyssel, lego och brädspel.

Sedan 2016 håller lägren på Höllviksnäs (tidigare Falsterbo Kursgård) i Höllviken i södra Skåne. Det är nära havet, natur och spännande utflyktsmål. På lägergården finns även en uppvärmd bassäng.

Målgrupper
Varje år genomförs tre sommafamiljeläger. Läger för barn och ungdomar med autism och intellektuell funktionsnedsättning, och läger för barn och ungdomar med Aspergers syndrom/Högfungerande autism/Autism utan intellektuell funktionsnedsättning, genomförs varje år.
Det tredje lägret varvas och vartannat år är det läger för ungdomar och vuxna med autism och intellektuell funktionsnedsättning, och vartannat år är det ett extra läger för barn och ungdomar med Aspergers syndrom/Högfungerande autism/Autism utan intellektuell funktionsnedsättning.

Det är viktigt att förstå att Autism- och Aspergerförbundets familjeläger är olikt ”kollo”. Alla aktiviteter är frivilliga och dom allra flesta aktiviteter är riktade till alla familjemedlemmar. Lägerpersonal fungerar som fritidsledare vid aktiviteter men det är alltid vårdnadshavare eller assistenter som har ansvaret för barnen.

Praktiskt om anmälning
För att delta på lägren måste man vara medlem i Autism- och Aspergerförbundet.

Information om datum, pris, målgrupperna och anmälningsprocedur finns i förbundets decembernummer av ”Tidningen Autism”. Vanligtvis är anmälningsperioden från mitten av december till mitten av januari.
Maximalt antal deltagare är 15 familjer per läger.

Eftersom Autism- och Aspergerförbundets familjeläger är mycket populära hanteras det turordningsregler efter kompletta korrekta inkomna anmälningar.
Familjer som inte tidigare deltagit på läger har förtur, därefter tillämpas turordning efter när man senast deltog och därefter är turordning baserat på när den kompletta anmälan har kommit in.
En komplett anmälan innebär att anmälningsformulär har fyllts i och skickats samt att anmälningsavgiften är betald.

Kontakt
Sedan 2017 arbetar Loes Vollenbroek, som själv har diagnos Aspergers syndrom, som Lägerkoordinator för Autism och Aspergerförbundets sommar familjeläger.

E-post: familjelager@autism.se
Telefon: 079 339 20 42

Mer information
PDF-exempel Aktivitetsschema
PDF-exempel Informationsblad enskilda aktiviteter

Autism och Aspergerförbundet (Arrangör)
www.autism.se

Höllviksnäs (Kursgård)
www.hollviksnas.nu

Saloma konsult AB (Lägerkoordinator)
www.saloma.se