Autism Familjeläger

Familjeläger 2023

Information om familjeläger 2023 och anmälningsprocedur finns under Autism Familjeläger 2023, klicka här.

Allmän information om Autism och Sverige familjeläger

Sedan början av 90-talet har Autism- och Aspergerförbundet (numera Autism Sverige) årligen anordnat familjeläger för sina medlemmar. Dessa sommarfamiljeläger är ett utmärkt tillfälle för hela familjen att åka iväg och tillsammans njuta av ledighet, umgås med varandra och träffa andra familjer i liknande situation. På lägren finns det ledare som varje dag ordnar utflykter och aktiviteter där det är frivilligt att delta.

Aktiviteter riktar sig till hela familjen och några återkommande populära aktiviteter är bland annat utelek, aktivitet med terapihundar och naturupplevelser. Det finns även en samlingsplats för bland annat pyssel, lego och brädspel.

Sommaren 2022 skapades en kort film om Autism- och Aspergerförbundets lägerverksamhet (Autism Sverige), https://www.autism.se/om-oss/vad-vi-gor/lager/.

Målgrupper

Varje år genomförs flera läger för olika målgrupper. Målgrupperna består av läger för familjer där ett eller flera barn har autism och intellektuell funktionsnedsättning upp till 18 år; vuxenläger för personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning med familj; familjer där ett eller flera barn har autism utan intellektuell funktionsnedsättning (tidigare Aspergers syndrom) åldersgrupp upp till 12 år och åldersgrupp 12-18 år. Beroende på årets antal läger kan målgrupperna växlas eller anpassas.

Det är viktigt att förstå att Autism familjeläger är olikt ”kollo”. Alla aktiviteter är frivilliga och dom allra flesta aktiviteter är riktade till alla familjemedlemmar. Lägerpersonal fungerar som fritidsledare vid aktiviteter men det är alltid vårdnadshavare eller assistenter som har ansvaret för barnen.

Anmälan

För att delta på lägren måste man vara medlem i Autism- och Aspergerförbundet.

Information om datum, pris, målgrupperna och anmälningsprocedur finns i förbundets decembernummer av ”Tidningen Autism”. Vanligtvis är anmälningsperioden från mitten av december till mitten av januari. Anmälan sker via ett digitalt anmälningsformulär som kommer att finnas tillgänglig när anmälningsperioden öppnas på den här sidan.

Turordningsregler

Eftersom Autism familjeläger är mycket populära hanteras det turordningsregler efter kompletta korrekta inkomna anmälningar.
Familjer som inte tidigare deltagit vid Autism Sverige förbundets familjeläger har förtur, därefter tillämpas turordning efter när man senast deltog och därefter är turordning baserad på när den kompletta anmälan har kommit in.
En komplett anmälan innebär att anmälningsformulär har fyllts i och skickats samt att anmälningsavgiften är betald.

Även om ni nyss har varit med på läger uppmanas ni att anmäla er. Inte endast för att få möjlighet och chans att delta eller komma med som reservfamilj, men även för att uppmärksamma behövet och nödvändighet att få till läger och liknande aktiviteter för målgruppen.

Avbokning

Anmälan är bindande.
Vid avanmälan på grund av sjukdom, senast vardagen innan ankomst före kl. 12.00, återbetalas hela avgiften, förutom anmälningsavgiften, mot uppvisande av läkarintyg. Vid avboknig av annat skäl senare än fyra veckor innan ankomstdagen behåller vi 75% av lägeravgiften plus anmälningsavgiften och avbokning av annat skäl senare än två veckor innan ankomstdagen behåller vi hela avgiften.
Anmälningsavgiften återbetalas ej vid avbokning. Anmälningsavgiften återbetalas endast om ni ej får plats på det läger ni har valt.

Information inför kommande läger

Information om följande års familjeläger finns i förbundets decembernummer av ”Tidningen Autism”. Vanligtvis är anmälningsperioden från mitten av december till mitten av januari.

Finansiering

Autism familjeläger bekostas till största delen av sökta bidrag, fonder och stiftelser. Dessa täcker dock aldrig hela kostnaden för lägren, därav att familjer betalar en deltagaravgift vilken täcker en del av boende och logikostnader.
Autism Sverige förbundet har inga bidrag som kan sökas till deltagaravgiften. Det finns dock andra bidrag, fonder och stiftelser. Det är upp till varje familj själv att söka sådana bidrag.

Några tips för att söka bidrag:
o Obs! Det finns möjligheter på lokal, regional och nationell nivå att söka bidrag. Regler och möjligheter är olika från kommun till kommun och region till region.
o Ta hjälp av habiliteringen, kurator, personligt ombud, medborgarkontoret, kommunens budgetrådgivning, personlig assistent, assistentbolag, behandlare, diakon eller andra som kan ha kunskap om fonder och stiftelser.
o På Funktionshinderguiden.se (länk öppnar Funktionshinderguiden.se i nytt fönster) finns det bland annat information och tips om hur du söker fonder, stiftelser och stipendier; en gratis webbkurs om att skriva ansökan; och en databas att söka i. Klicka här för att komma till ”Fonder och stipendier”-sidan på Funktionshinderguiden.se (länk öppnar Funktionshinderguiden.se Fonder och stipendier i nytt fönster)

Kontakt

Sedan 2017 arbetar Loes Vollenbroek, som själv har diagnos Aspergers syndrom, som Lägerkoordinator för Autism Sverige familjeläger.

E-post: familjelager@autism.se
Telefon: 079 339 20 42

Mer information

PDF-exempel Aktivitetsschema (länk öppnar PDF-exempel Aktivitetsschema i nytt fönster)
PDF-exempel Informationsblad enskilda aktiviteter (länk öppnar PDF-exempel Informationsblad i nytt fönster)

Autism Sverige (Arrangör)
www.autism.se (länk öppnar webbsida autism.se i nytt fönster)