Autism Familjeläger

Familjeläger 2022

Sommaren 2022 genomförs följande Autism och Aspergerförbundets familjeläger:
1. Vecka 26: Söndag 26 juni – lördag 2 juli – Läger för barn till och med 12 år med Aspergers syndrom/autism utan intellektuell funktionsnedsättning och familj
2. Vecka 27: Söndag 3 juli – lördag 9 juli – Läger för barn och ungdomar till och med 18 år med autism och intellektuell funktionsnedsättning och familj
3. Vecka 32: Söndag 7 augusti – lördag 13 augusti – Läger för barn och ungdomar från och med 13 år till och med 18 år med Aspergers syndrom/autism utan intellektuell funktionsnedsättning och familj

Anmälan 2022
Anmälaningsperioden är stängd.
Annonsen fanns i decembers nummer av tidningen Autism.
Annonsen i PDF format kan öppnas här (öppnar PDF-fil i nytt fönster)

Priser 2022
Förälder (1) / närstående (från 18 år) / assistent…..4 500 kr/vecka
Person med autism 12 år och äldre (2)………………3 200 kr/vecka
Syskon 12-17 år……………………………………………3 500 kr/vecka
Person med autism och syskon under 12 år………2 900 kr/vecka
(1) detta pris gäller även förälder med autism diagnos
(2) detta pris gäller inte förälder med autism diagnos
Under ”Finansiering” längre ner på den här sidan hittar du några tips om att söka bidrag till deltagaravgift och resor

Information om Autism och Aspergerförbundets familjeläger

Sedan början av 90-talet har Autism- och Aspergerförbundet årligen anordnat familjeläger för sina medlemmar. Dessa sommarfamiljeläger är ett utmärkt tillfälle för hela familjen att åka iväg och tillsammans njuta av ledighet, umgås med varandra och träffa andra familjer i liknande situation. På lägren finns det ledare som varje dag ordnar utflykter och aktiviteter där det är frivilligt att delta.

Aktiviteter riktar sig till hela familjen och några återkommande populära aktiviteter är bland annat grillkväll, utelek, aktivitet med hundar och cykla dressin. Det finns även en samlingsplats för bland annat pyssel, lego och brädspel.

Sedan 2016 håller lägren på Höllviksnäs (tidigare Falsterbo Kursgård) i Höllviken i södra Skåne. Det är nära havet, natur och spännande utflyktsmål. På lägergården finns även en uppvärmd bassäng.

Målgrupper

Varje år genomförs tre sommarfamiljeläger. Läger för barn och ungdomar med autism och intellektuell funktionsnedsättning, och läger för barn och ungdomar med Aspergers syndrom/Högfungerande autism/Autism utan intellektuell funktionsnedsättning, genomförs varje år.
Det tredje lägret varvas och vartannat år är det läger för ungdomar och vuxna med autism och intellektuell funktionsnedsättning, och vartannat år är det ett extra läger för barn och ungdomar med Aspergers syndrom/Högfungerande autism/Autism utan intellektuell funktionsnedsättning.

Det är viktigt att förstå att Autism- och Aspergerförbundets familjeläger är olikt ”kollo”. Alla aktiviteter är frivilliga och dom allra flesta aktiviteter är riktade till alla familjemedlemmar. Lägerpersonal fungerar som fritidsledare vid aktiviteter men det är alltid vårdnadshavare eller assistenter som har ansvaret för barnen.

Anmälan

För att delta på lägren måste man vara medlem i Autism- och Aspergerförbundet.

Information om datum, pris, målgrupperna och anmälningsprocedur finns i förbundets decembernummer av ”Tidningen Autism”. Vanligtvis är anmälningsperioden från mitten av december till mitten av januari. Anmälan sker via ett digitalt anmälningsformulär som kommer att finnas tillgänglig när anmälningsperioden öppnas på den här sidan.

Turordningsregler

Eftersom Autism- och Aspergerförbundets familjeläger är mycket populära hanteras det turordningsregler efter kompletta korrekta inkomna anmälningar.
Familjer som inte tidigare deltagit på läger har förtur, därefter tillämpas turordning efter när man senast deltog och därefter är turordning baserad på när den kompletta anmälan har kommit in.
En komplett anmälan innebär att anmälningsformulär har fyllts i och skickats samt att anmälningsavgiften är betald.

Maximalt antal deltagare är 15 familjer per läger.

Även om ni nyss har varit med på läger uppmanas ni att anmäla er. Inte endast för att få möjlighet och chans att delta eller komma med som reservfamilj, men även för att uppmärksamma behövet och nödvändighet att få till läger och liknande aktiviteter för målgruppen.

Avbokning

Anmälan är bindande.
Vid avanmälan på grund av sjukdom, senast vardagen innan ankomst före kl. 12.00, återbetalas hela avgiften, förutom anmälningsavgiften, mot uppvisande av läkarintyg. Vid avboknig av annat skäl senare än fyra veckor innan ankomstdagen behåller vi 75% av lägeravgiften plus anmälningsavgiften och avbokning av annat skäl senare än två veckor innan ankomstdagen behåller vi hela avgiften.
Anmälningsavgiften återbetalas ej vid avbokning. Anmälningsavgiften återbetalas endast om ni ej får plats på det läger ni har valt.

Information inför kommande läger

Information om datum, pris, målgrupperna och anmälningsprocedur finns i förbundets decembernummer av ”Tidningen Autism”. Vanligtvis är anmälningsperioden från mitten av december till mitten av januari.
Maximalt antal deltagare är 15 familjer per läger.

Finansiering

Autism och Aspergerförbundets Sommar Familjeläger bekostas till största delen av sökta bidrag, fonder och stiftelser. Dessa täcker dock aldrig hela kostnaden för lägren, därav att familjer betalar en deltagaravgift vilken täcker en del av boende och logikostnader. Autism och Aspergerförbundet har inga bidrag som kan sökas till deltagande. Det finns dock andra bidrag, fonder och stiftelser. Det är upp till varje familj själv att söka sådana bidrag.

Några tips för att söka bidrag:
o Obs! Det finns möjligheter på lokal, regional och nationell nivå att söka bidrag. Regler och möjligheter är olika från kommun till kommun och region till region.
o Ta hjälp av habiliteringen, kurator, personligt ombud, medborgarkontoret, kommunens budgetrådgivning, personlig assistent, assistentbolag, behandlare, diakon eller andra som kan ha kunskap om fonder och stiftelser.
o På Funktionshinderguiden.se (länk öppnar Funktionshinderguiden.se i nytt fönster) finns det bland annat information och tips om hur du söker fonder, stiftelser och stipendier; en gratis webbkurs om att skriva ansökan; och en databas att söka i. Klicka här för att komma till ”Fonder och stipendier”-sidan på Funktionshinderguiden.se (länk öppnar Funktionshinderguiden.se Fonder och stipendier i nytt fönster)

Kontakt

Sedan 2017 arbetar Loes Vollenbroek, som själv har diagnos Aspergers syndrom, som Lägerkoordinator för Autism och Aspergerförbundets sommarfamiljeläger.

E-post: familjelager@autism.se
Telefon: 079 339 20 42

Mer information

PDF-exempel Aktivitetsschema (länk öppnar PDF-exempel Aktivitetsschema i nytt fönster)
PDF-exempel Informationsblad enskilda aktiviteter (länk öppnar PDF-exempel Informationsblad i nytt fönster)

Autism och Aspergerförbundet (Arrangör)
www.autism.se (länk öppnar webbsida autism.se i nytt fönster)

Höllviksnäs (Kursgård, tidigare Falsterbo Kursgård)
www.hollviksnas.nu (länk öppnar webbsida hollviksnas.se i nytt fönster)

Saloma konsult AB (Lägerkoordinator)
www.saloma.se (länk öppnar webbsida saloma.se i nytt fönster)