Föreläsningar

Våra föreläsningar utformas i samråd med uppdragsgivare efter önskemål, behov och målgrupp. 

Utöver det mer övergripande området av att leva med psykisk ohälsa erbjuder vi föreläsningar inom bland annat följande ämnesområde:

 • Anhörig/närstående perspektiv
 • Annorlunda sinnesupplevelser
 • Autismspektrum/Asperger syndrom
 • Bemötande
 • Bipolär sjukdom
 • Brukarinflytande
 • Familjeliv och diagnoser
 • Makt- och beroendesituationer och/eller ekonomisk utsatthet i samband med psykisk ohälsa
 • Studera och/eller arbete i kombination med psykisk ohälsa
 • Suicid
 • Svåra depressioner
 • Verktyg och strategier

Några föreläsningar vi erbjuder:

 • Arbetsliv eller ekonomisk död
 • Bipolär: att pendla mellan himlen och helvete
 • Det underskattade hinder: annorlunda sinnesupplevelser
 • Från att överleva till att vilja leva
 • Från UFO till stjärnskott med nuggets som färdkost
 • Jag behöver inte vara ”normal”
 • Jakten på intyg och vad den gör med oss
 • Livet är inte lätt…men det går att leva
 • Psykisk ohälsa: en folksjukdom med fördomar
 • Psykisk ohälsa som merit i arbetslivet

Prissättning sker i överenskommelse med uppdragsgivare.