Anmälan familjeläger 2020

Tack för ditt intresse i Autism och Aspergerförbundets familjeläger.

Anmälningsperioden för familjeläger 2020 är stängt.
Till läger 1, Familjeläger för barn och ungdomar till och med 15 år med autism och intellektuell funktionsnedsättning och deras familj, finns det reservplatser kvar. Vill du anmäla dig till en reservplats till läger 1 kontakta lägerkoordinator, Loes Vollenbroek, via familjelager@autism.se eller telefon 079 339 20 42.

Läger 2 och 3 är fyllda och reservplatserna till dessa läger också.

Läs mer om familjeläger 2020 i Autism och Aspergerförbundets medlemstidning Ögonblick nr 4/2019

För att delta på lägren måste man vara medlem i Autism- och Aspergerförbundet.
Är du inte redan medlem så kan du bli det här.

Turordning
Våra familjeläger har ett begränsat antal platser. Vi tillämpar följande turordning: familjer som inte tidigare deltagit på våra läger har förtur, därefter tillämpar vi turordning efter när man senast deltog och därefter turordning baserat på när den kompletta anmälan har kommit in. Vid fler anmälningar än antal platser finns det en reservlista med samma turordningssystem. Vid avanmälningar kontaktas reservfamiljer enligt plats i kön. Har ni varit med tidigare tveka inte att anmäla er, det finns alltid avbokningar varför det kan finnas en chans att ni kommer med ändå.

Besked om deltagande
Sista anmälningsdag är den 19 januari 2020. Information om ni har fått plats eller inte skickas via mejl senast 10 februari 2020.

Avanmälan
Anmälan är bindande. Vid avanmälan på grund av sjukdom betalas hela avgiften tillbaka mot uppvisande av läkarintyg. Vid avbokning av annat skäl senare än fyra veckor innan ankomst behåller vi 75 % av avgiften och vid avbokning av annat skäl senare än två veckor före ankomst behåller vi hela avgiften. Om ni inte får plats på lägret betalas anmälningsavgiften tillbaka.

Frågor? Mejla till Lägerkoordinator, Loes Vollenbroek, familjelager@autism.se eller telefon 079 339 20 42

Personuppgifter
Autism-och Aspergerförbundet, och dess samarbetspartner Saloma Konsult AB, lagrar och behandlar lägerdeltagarens personuppgifter i elektronisk form och i pappersform. Med personuppgifter avses framförallt kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-mail. Behandling tillika lagring av personuppgifterna kommer att ske så länge personuppgifterna behövs för de aktuella ändamålen. Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. En begäran om något av det nämnda ska skickas till info@autism.se