Uppdrag

Projektansvariga Loes Vollenbroek arbetar bland annat som:

 • Projektassistent Inkluderingslabbet
  Inkluderingslabbets startades och drivs av medmänniskor med olika normbrytande funktionsvariationer. Genom en inkluderande community som vilar på den enskildes egenansvar och hens stöd till den andra samlas det in kunskap och bryts ny mark för förändringsmöjliggörare. Inkluderingslabbet jobbar för att flytta målgruppens position mellan lagstadgade rättigheter och faktiska möjligheter.
 • Lägerkoordinator till Familjeläger för Autism och Aspergerförbundet
  Varje sommar anordnar Autism och Aspergerförbundet 3 familjeläger på Falsterbo Kursgård i Höllviken, Södra Skåne. Det finns olika läger: läger för barn 15 år och yngre med autism och deras familj; läger för barn och ungdomar med Asperger Syndrom/Hög Fungerande Autism och deras familj; läger för personer 16 år och äldre med en autism spektrum diagnos och familj, närstående, assistent. Kategorier varvas vartannat år.
 • Brukarrevisor för NSPH Skåne och SÖSK (Sydöstra Skåne)
  En brukarrevision är en granskning av vård- eller omsorgsverksamhet som utförs av brukarrevisorer – alltså av personer som har egen erfarenhet av liknande verksamheter. Som brukarrevisor granskar man på olika sätt vad patienter, brukare eller klienter tycker om den insats som de får.
 • Föreläsare
  Utöver löpande projektarbete håller Loes, på uppdrag, föreläsningar, workshops, leder grupper eller samordnar evenemang. Vidare föreläser Sara, Mathias och Lucas bland annat kring familjeliv; tonårsliv och föräldraskap med diagnoser. Genomförandet av uppdrag anpassas efter önskemål och
  målgrupper är allt ifrån arbetsstrateger, studenter, myndigheter och vårdpersonal till allmänheten, egen diagnosticerade och närstående.