Uppdrag

Projektansvariga Loes Vollenbroek arbetar bland annat som:

 • Projektsamordnare Inkluderingslabbet
  Inkluderingslabbets startades och drivs av medmänniskor med olika normbrytande funktionsvariationer. Genom en inkluderande community som vilar på den enskildes egenansvar och hens stöd till den andra samlas det in kunskap och bryts ny mark för förändringsmöjliggörare. Inkluderingslabbet jobbar för att flytta målgruppens position mellan lagstadgade rättigheter och faktiska möjligheter.
 • Lägerkoordinator till Familjeläger för Autism och Aspergerförbundet
  Varje sommar anordnar Autism och Aspergerförbundet 3 familjeläger på Höllviksnäs i Höllviken, Södra Skåne. Det finns olika läger: läger för barn och ungdomar med autism och intellektuell funktionsnedsättning och deras familj; läger för barn och ungdomar med Asperger Syndrom/autism utan intellektuell funktionsnedsättning och deras familj; läger för ungdomar och vuxna med autism och intellektuell funktionsnedsättning och familj, närstående, assistent. Kategorier varvas vartannat år. Läs mer om Autism familjeläger här.
 • Utbildare i ABF Skåne (Arbetarnas Bildningsförbund) Pedagogiska Resursgrupp
  Som utbildad cirkelledare genomför Loes, i uppdrag av ABF Skåne, tillsammans med kollegor utbildningar och cirklar för regionstäckande föreningar och organisationer. Den pedagogiska resursgruppen arbetar även med framtagande av nya utbildningar och material.
 • Brukarrevisor för NSPH Skåne (Nationell Samverkan Psykisk Hälsa) och SÖSK (Sydöstra Skåne)
  En brukarrevision är en granskning av vård- eller omsorgsverksamhet som utförs av brukarrevisorer – alltså av personer som har egen erfarenhet av liknande verksamheter. Som brukarrevisor granskar man på olika sätt vad patienter, brukare eller klienter tycker om den insats som de får.
 • Föreläsare
  Utöver löpande projektarbete håller Loes, på uppdrag, föreläsningar, workshops, leder grupper eller samordnar evenemang. Vidare föreläser Sara, Mathias och Lucas bland annat kring familjeliv; tonårsliv och föräldraskap med diagnoser. Genomförandet av uppdrag anpassas efter önskemål och
  målgrupper är allt ifrån arbetsstrateger, studenter, myndigheter och vårdpersonal till allmänheten, egen diagnosticerade och närstående.