Uppdrag

Projektansvariga Loes Vollenbroek arbetar bland annat som:

  • Lägerkoordinator till Familjeläger för Autism och Aspergerförbundet.

Varje sommar anordnar Autism och Aspergerförbundet familjeläger på Falsterbo Kursgård i Höllviken, Södra Skåne. Det finns olika läger: läger för barn 15 år och yngre med autism och deras familj; läger för barn 15 år och yngre med Asperger Syndrom/Hög Fungerande Autism och deras familj; läger för personer 16 år och äldre med en autism spektrum diagnos och familj, närstående, assistent. Läs mer på Autism och Aspergerförbundets hemsida – Vad vi gör – Familjeläger.

  • Samordnare till Psykisk Hälsa Trelleborg evenemang på uppdrag av RSMH Trelleborg.

I samband med Skåneveckan för psykisk hälsa, varje år i oktober, anordnar RSMH Trelleborg (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) ett fler-veckors evenemang med olika aktiviteter kopplat till psykisk hälsa. Läs mer på RSMH Trelleborgs hemsida – PHTBG.