Uppdrag

Projektansvariga Loes Vollenbroek arbetar bland annat som:

 • Lägerkoordinator till Familjeläger för Autism och Aspergerförbundet
  Varje sommar anordnar Autism och Aspergerförbundet 3 familjeläger på Höllviksnäs i Höllviken, Södra Skåne. Det finns olika läger: läger för barn och ungdomar med autism och intellektuell funktionsnedsättning och deras familj; läger för barn och ungdomar med Asperger Syndrom/autism utan intellektuell funktionsnedsättning och deras familj; läger för ungdomar och vuxna med autism och intellektuell funktionsnedsättning och familj, närstående, assistent. Kategorier varvas vartannat år. Läs mer om Autism familjeläger här.
 • Utbildare i ABF Skåne (Arbetarnas Bildningsförbund) Pedagogiska Resursgrupp
  Som utbildad cirkelledare genomför Loes, i uppdrag av ABF Skåne, tillsammans med kollegor utbildningar och cirklar för regionstäckande föreningar och organisationer. Den pedagogiska resursgruppen arbetar även med framtagande av nya utbildningar och material.
 • Brukarrevisor för NSPH Skåne (Nationell Samverkan Psykisk Hälsa) och SÖSK (Sydöstra Skåne)
  En brukarrevision är en granskning av vård- eller omsorgsverksamhet som utförs av brukarrevisorer – alltså av personer som har egen erfarenhet av liknande verksamheter. Som brukarrevisor granskar man på olika sätt vad patienter, brukare eller klienter tycker om den insats som de får.
 • Föreläsare
  Utöver löpande projektarbete håller Loes, på uppdrag, föreläsningar, workshops, leder grupper eller samordnar evenemang. Vidare föreläser Sara, Mathias och Lucas bland annat kring familjeliv; tonårsliv och föräldraskap med diagnoser. Genomförandet av uppdrag anpassas efter önskemål och
  målgrupper är allt ifrån arbetsstrateger, studenter, myndigheter och vårdpersonal till allmänheten, egen diagnosticerade och närstående.