Uppdrag

Projektansvariga Loes Vollenbroek arbetar bland annat som:

  • Lägerkoordinator till Familjeläger för Autism och Aspergerförbundet.

Varje sommar anordnar Autism och Aspergerförbundet 3 familjeläger på Falsterbo Kursgård i Höllviken, Södra Skåne. Det finns olika läger: läger för barn 15 år och yngre med autism och deras familj; läger för barn och ungdomar med Asperger Syndrom/Hög Fungerande Autism och deras familj; läger för personer 16 år och äldre med en autism spektrum diagnos och familj, närstående, assistent. Kategorier varvas vartannat år, läs mer om årets familjeläger på Autism och Aspergerförbundets hemsida – Vad vi gör – Familjeläger eller i Salomas evenemangskalender under respektive läger.

  • Brukarrevisor för NSPH Skåne och SÖSK (Sydöstra Skåne).

En brukarrevision är en granskning av vård- eller omsorgsverksamhet som utförs av brukarrevisorer – alltså av personer som har egen erfarenhet av liknande verksamheter. Som brukarrevisor granskar man på olika sätt vad patienter, brukare eller klienter tycker om den insats som de får.

  • Samordnare till Psykisk Hälsa Trelleborg evenemang på uppdrag av RSMH Trelleborg.

I samband med Skåneveckan för psykisk hälsa, varje år i oktober, anordnar RSMH Trelleborg (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) ett fler-veckors evenemang med olika aktiviteter kopplat till psykisk hälsa. Läs mer på RSMH Trelleborgs hemsida – PHTBG.