Uppdrag

Projektansvariga Loes Vollenbroek arbetar bland annat som:

 • Projektassistent Inkluderingslabbet
  Inkluderingslabbets utgångspunkt är att samhällen skapas och förändras i samverkan med andra människor. Det är alltid möjligt att handla annorlunda och bygga alternativt. Hos oss finns inga brukare, bara medmänniskor.

 • Lägerkoordinator till Familjeläger för Autism och Aspergerförbundet.
  Varje sommar anordnar Autism och Aspergerförbundet 3 familjeläger på Falsterbo Kursgård i Höllviken, Södra Skåne. Det finns olika läger: läger för barn 15 år och yngre med autism och deras familj; läger för barn och ungdomar med Asperger Syndrom/Hög Fungerande Autism och deras familj; läger för personer 16 år och äldre med en autism spektrum diagnos och familj, närstående, assistent. Kategorier varvas vartannat år.
 • Brukarrevisor för NSPH Skåne och SÖSK (Sydöstra Skåne).
  En brukarrevision är en granskning av vård- eller omsorgsverksamhet som utförs av brukarrevisorer – alltså av personer som har egen erfarenhet av liknande verksamheter. Som brukarrevisor granskar man på olika sätt vad patienter, brukare eller klienter tycker om den insats som de får.
 • Innovationsverkstad
  I samarbete med Region Skåne, lokalkommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan anordnas workshops med professionen och brukarrepresentanter för ökat samarbete och förståelse.

  Innehåller bla ett flertal föreläsningar och gestaltningar av Loes och Ola.