Online föreläsning – Autism olika ansikte

I samband med ”Skåneveckan för psykisk hälsa” kommer Saloma Konsult AB att hålla en kortare online föreläsning kring autismspektrum med fokus på Aspergers syndrom. Lyssna på berättelser som bland annat innehåller olika erfarenheter, olika ålder och olika bakgrund. Möjlighet till frågor finns.

Anmälan för att få länken till Zoom sändningen senast tisdag 6 oktober kl. 17.00 till loes.vollenbroek@saloma.se