Online föreläsning – Autism olika ansikte

I samband med ”Skåneveckan för psykisk hälsa” kommer Saloma Konsult AB att hålla en kortare online föreläsning kring autismspektrum med fokus på Aspergers syndrom. Lyssna på berättelser som bland annat innehåller olika erfarenheter, olika ålder och olika bakgrund. Möjlighet till frågor finns.

Anmälan för att få länken till Zoom sändningen senast tisdag 6 oktober kl. 17.00 till loes.vollenbroek@saloma.se

Föreläsning: Anhörigas utsatta roll. Att vara nära någon med psykisk ohälsa

En föreläsning om hur det kan vara att vara nära någon med psykisk ohälsa med exempel från egen erfarenhet, tips och frågestund. Föreläsningen anordnas av den öppna mötesplatsen Trivselpunkten i Staffanstorp. Vid intresse finns det möjlighet till start av samtalsgrupp för anhöriga i Staffanstorp.

https://staffanstorp.se/2019/03/27/har-du-nagon-i-din-narhet-som-lider-av-psykisk-ohalsa/

Kostnadsfri öppen föreläsning i Staffanstorp.