Online workshop – Onorm: att motverka exkludering

I samband med Skåneveckan för psykisk hälsa erbjuder Inkluderingslabbet en gratis online workshop kring metoder för att synliggöra och bryta ofrivilligt utanförskap av och för personer med normbrytande funktionsvariationer. Delta i workshopen och prova på olika inkluderingsmetoder från ”Verktygslådan”.

Anmälan för att få Zoom länken, senast torsdag 8 oktober kl. 10.45 till loes@inkluderingslabbet.nu
Eller klicka här för anmälningsformulär