Inställt – Autism Familjeläger 2020 #3

Familjeläger för ungdomar och vuxna från 16 år med autism och intellektuell funktionsnedsättning och deras familj.

Samtliga autism familjeläger 2020 har ställts in med anledning av Corona Covid-19 pandemin.

Läs mer om Autism Familjeläger

Inställt: Autism Familjeläger 2020 #2

Familjeläger för barn och ungdomar till och med 15 år med Aspergers syndrom/autism utan intellektuell funktionsnedsättning och deras familj.

Samtliga autism familjeläger 2020 har ställts in med anledning av Corona Covid-19 pandemin.

Läs mer om Autism familjeläger

Inställt: Autism Familjeläger 2020 #1

Familjeläger för barn och ungdomar till och med 15 år med autism och intellektuell funktionsnedsättning och deras familj.

Samtliga autism familjeläger 2020 har ställts in med anledning av Corona Covid-19 pandemin.

Läs mer om Autism familjeläger

Familjeläger 2019 #3

Familjeläger för barn och ungdomar 13-18 år med Aspergers syndrom/högfungerande autism och deras familj.

 

Allmän information: Varje sommar anordnar Autism och Aspergerförbundet familjeläger på Falsterbo Kursgård i Höllviken, Södra Skåne. På lägren finns aktivitetsledare som varje dag ordnar utflykter och aktiviteter där det är frivilligt att delta. Återkommande aktiviteter är bland annat: cykla dressin, terapihundar, utelek och korvgrillning. Övriga aktiviteter anpassas efter deltagarnas intressen. På lägergården finns uppvärmd bassäng. Det finns även en samlingslokal för bland annat pyssel och lego. Några få aktiviteter är till självkostnadspris och nästan alla aktiviteter är till hela familjen. Om man saknar bil så finns det möjlighet att åka med lägrets minibuss i samband med utflykter.

För att vara med på lägren krävs att man är medlem i Autism- och Aspergerförbundet. Mat och logi ingår i priset.

Sista anmälningsdatum för familjeläger 2019 är 20 januari 2019.

 

För mer information se annonsen i Autism och Aspergerförbundets tidning ”Ögonblick” nummer 4 2018. Eller kontakta Lägerkoordinator Loes Vollenbroek via mejl: familjelager@autism.se

Familjeläger 2019 #2

Familjeläger för barn och ungdomar till och med 15 år med autism och deras familj. Förtur för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

 

Allmän information: Varje sommar anordnar Autism och Aspergerförbundet familjeläger på Falsterbo Kursgård i Höllviken, Södra Skåne. På lägren finns aktivitetsledare som varje dag ordnar utflykter och aktiviteter där det är frivilligt att delta. Återkommande aktiviteter är bland annat: cykla dressin, terapihundar, utelek och korvgrillning. Övriga aktiviteter anpassas efter deltagarnas intressen. På lägergården finns uppvärmd bassäng. Det finns även en samlingslokal för bland annat pyssel och lego. Några få aktiviteter är till självkostnadspris och nästan alla aktiviteter är till hela familjen. Om man saknar bil så finns det möjlighet att åka med lägrets minibuss i samband med utflykter.

För att vara med på lägren krävs att man är medlem i Autism- och Aspergerförbundet. Mat och logi ingår i priset.

Sista anmälningsdatum för familjeläger 2019 är 20 januari 2019.

 

För mer information se annonsen i Autism och Aspergerförbundets tidning ”Ögonblick” nummer 4 2018. Eller kontakta Lägerkoordinator Loes Vollenbroek via mejl: familjelager@autism.se

Familjeläger 2019 #1

Familjeläger för barn till och med 12 år med Aspergers syndrom/högfungerande autism och deras familj.

 

Allmän information: Varje sommar anordnar Autism och Aspergerförbundet familjeläger på Falsterbo Kursgård i Höllviken, Södra Skåne. På lägren finns aktivitetsledare som varje dag ordnar utflykter och aktiviteter där det är frivilligt att delta. Återkommande aktiviteter är bland annat: cykla dressin, terapihundar, utelek och korvgrillning. Övriga aktiviteter anpassas efter deltagarnas intressen. På lägergården finns uppvärmd bassäng. Det finns även en samlingslokal för bland annat pyssel och lego. Några få aktiviteter är till självkostnadspris och nästan alla aktiviteter är till hela familjen. Om man saknar bil så finns det möjlighet att åka med lägrets minibuss i samband med utflykter.

För att vara med på lägren krävs att man är medlem i Autism- och Aspergerförbundet. Mat och logi ingår i priset.

Sista anmälningsdatum för familjeläger 2019 är 20 januari 2019.

 

För mer information se annonsen i Autism och Aspergerförbundets tidning ”Ögonblick” nummer 4 2018. Eller kontakta Lägerkoordinator Loes Vollenbroek via mejl: familjelager@autism.se

Familjeläger 2018 #3

Läger för dig som är 16 år och äldre som har autism. Du och din familj, närstående, assistent är välkomna.

Kom med till Falsterbo kursgård i Höllviken i södra Skåne där ni har havet som granne. Södra Skåne bjuder även på fin natur och spännande utflyktsmöjligheter. På lägergården finns uppvärmd bassäng. Vi ordnar aktiviteter och utflykter. Mat och logi ingår i priset.

För att vara med på lägren krävs att man är medlem i Autism- och Aspergerförbundet.

Allmän information: På lägren har vi aktivitetsledare som varje dag har en samling med information om de planerade aktiviteterna och utflykterna. Det är frivilligt att delta på familjelägrens aktiviteter.  Alla aktiviteter är inte planerade ännu men det kommer bland annat finnas möjlighet att cykla dressin, delta i djuraktivitet, lekar och mycket mer. Några få aktiviteter är till självkostnadspris. Om man saknar bil så finns det möjlighet att åka med lägrets minibuss i samband med utflykter.

Läs mer: https://www.autism.se/familjelager%5E2

Familjeläger 2018 #2

Läger för barn som är 15 år och yngre och har Aspergers syndrom/högfungerande autism. Du är välkommen med din familj.

Kom med till Falsterbo kursgård i Höllviken i södra Skåne där ni har havet som granne. Södra Skåne bjuder även på fin natur och spännande utflyktsmöjligheter. På lägergården finns uppvärmd bassäng. Vi ordnar aktiviteter och utflykter. Mat och logi ingår i priset.

För att vara med på lägren krävs att man är medlem i Autism- och Aspergerförbundet.

Allmän information: På lägren har vi aktivitetsledare som varje dag har en samling med information om de planerade aktiviteterna och utflykterna. Det är frivilligt att delta på familjelägrens aktiviteter.  Alla aktiviteter är inte planerade ännu men det kommer bland annat finnas möjlighet att cykla dressin, delta i djuraktivitet, lekar och mycket mer. Några få aktiviteter är till självkostnadspris. Om man saknar bil så finns det möjlighet att åka med lägrets minibuss i samband med utflykter.

Läs mer: https://www.autism.se/familjelager%5E2