Online workshop – Onorm: att motverka exkludering

I samband med ”Skåneveckan för psykisk hälsa” erbjuder Inkluderingslabbet en gratis online workshop kring metoder för att synliggöra och bryta ofrivilligt utanförskap av och för personer med normbrytande funktionsvariationer.

Anmälan för att få Zoom länken, senast torsdag 8 oktober kl. 10.45 till loes@inkluderingslabbet.nu